WebQuest powstał w ramach projektu Belfer OnLine współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego